Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 836

Nowogrodziec, dnia 22 lutego 2021 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 130 000 zł

Zamawiający – Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu – uprzejmie informuje,
że w postępowaniu na zadanie pn.
Wybór instytucji finansowej zarządzającej
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu oraz jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym”,
w porozumieniu Zamawiającego z reprezentantem osób zatrudnionych, reprezentantem Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Instytucji Kultury w Powiecie Bolesławieckim oraz reprezentantami Związku Nauczycielstwa Polskiego (Zarząd Oddziału w Nowogrodźcu),
wybrano ofertę:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

W poniższym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert:

1. Pocztylion – Arka PTE SA,

2. Nationale – Nederlanden PTE SA,

3. BNP Parinas TFI SA,

4. TFI PZU SA,

5. Millennium TFI SA,

6. Aviva Investors Poland TFI SA,

z czego jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych, określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 5 lutego 2021 roku i została odrzucona.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokonał na podstawie porównania
i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami, doświadczenia
w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi oraz obsługi procesu wdrożenia PPK, a także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych