Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ 30 000 EURO

NA 2020 ROK – ZBIORCZO JEDNOSTKI OŚWIATOWE Z TERENU GMINY NOWOGRODZIEC

 

 

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA* PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWNIA ** WYDZIAŁ MERYTORYCZNY POZOSTAŁE INFORMACJE
    w zł w euro
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
 

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2021

 

Usługi

Przetarg nieograniczony 512.262,96  119.987,58

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

_________

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

47.084,60

 

 54.530,53

 

 

 

11.028,65

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie    

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

34.005,54

 

 54.530,53

 

 

 

7.965,13

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie    

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

39.237,17

 

 54.530,53

 

 

 

9.190,54

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach  

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

34.005,54

 

 54.530,53

 

 

 

7.965,13

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

78.474,33

 

 54.530,53

 

 

 

18.381,08

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

                         

 

     *   rodzaj zamówienia z podziałem na :usługi, dostawy, roboty budowlane,

             **     przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych