Blue Flower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ 30 000 EURO

NA 2019 ROK – ZBIORCZO JEDNOSTKI OŚWIATOWE Z TERENU GMINY NOWOGRODZIEC

 

 L.P PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA* PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWNIA ** WYDZIAŁ MERYTORYCZNY POZOSTAŁE INFORMACJE
w zł w euro
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
 1. Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020

Usługi

Przetarg nieograniczony    

IV kwartał 2019

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

_________

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej
 1.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2020

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Dostawy

Przetarg nieograniczony

   

IV kwartał 2019

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie
 1.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2020

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie    

Dostawy

Przetarg nieograniczony

   

IV kwartał 2019

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie
 1.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2020

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie    

Dostawy

Przetarg nieograniczony

   

IV kwartał 2019

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
 1.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2020

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach  

Dostawy

Przetarg nieograniczony

   

IV kwartał 2019

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi
 1.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2020

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Dostawy

Przetarg nieograniczony

   

IV kwartał 2019

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP