Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 574

Nowogrodziec, 12 lipca 2021 roku

ZP.271.9.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji (art. 275 ust. 2) pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022”, oznaczenie sprawy: ZP.271.9.2021

Na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Nowogrodziec - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w gminie Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022” prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 ust. 2) zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, jedna w zakresie zadania
nr 1 i jedna w zakresie zadania nr 2. Obie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) z uwagi na brak opatrzenia oferty właściwym podpisem elektronicznym. Zarówno w przypadku oferty nr 1, jak i oferty nr 2 podpis został złożony jedynie
na formularzu służącym do przekazania oferty udostępnianym przez mini portal/ePUAP,
co nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych