Blue Flower

 

Nowogrodziec, 12 lipca 2021 roku

 

ZP.271.9.2021

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021”

Zgodnie z art. 222 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), Gmina i Miasto Nowogrodziec informuje:

Dane dotyczące Wykonawców, których oferty zostały otwarte:

  1. Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty ul. Główna 6a, 59-730 Nowogrodziec –
    dla zadania nr 2;

  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec – dla zadania nr 1, w zakresie części 1 – 5.