Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 471

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022, nr sprawy: ZP.271.9.2021 to 418.290,00 złotych.

 

Zadanie nr 1:  230.361,00 zł, w tym:

Część nr 1 –     92.616,00

Część nr 2 –     14.203,00

Część nr 3 –     46.998,00

Część nr 4 –     36.825,00

Część nr 5 –     39.719,00

Zadanie nr 2:  187.929,00 zł

 

 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych