Drukuj
Kategoria: Przetargi
Odsłony: 926

Nowogrodziec, dnia 23 grudnia 2019 roku

ZP.271.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku 2020” wybrano oferty:

 

dla zadania nr 1, 2, 3 i 5

                                                                                                                Ekonaft Bolesławiec Sp z o.o.

                                                                                                                        ul. Kościuszki 60

59-700 Bolesławiec

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę, która dla zadań nr 1, 2 , 3 i 5 otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

dla zadania nr 4:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5.

 

Uzasadnienie: Na w/w zadanie zostały złożone oferty o tej samej cenie. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie.


 

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zamówienia złożone zostały oferty przez firmy:

 

1) KDM Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Krępice, ul. Wrocławska 44, 55-330 Miękinia

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 98,06 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 98,06 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 97,74 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 98,39 punktów

 

2) Gaz Petrol Sp. z o.o., ul. Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 99,67 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 99,67 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 99,34 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 98,39 punktów

 

3) EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec.

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 4 –   99,36 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 100,00 punktów

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych