Blue Flower

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych

Gminy Nowogrodziec w roku 2020

                                                       

                                Nowogrodziec, 13 grudnia 2019 roku

ZP.271.1.2019

INFORMACJA 

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku 2020

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu  informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 276.752,00 zł, w tym:

1) Zadanie nr 1 – 90.000,00

2) Zadanie nr 2 – 50.420,00

3) Zadanie nr 3 – 56.332,00

4) Zadanie nr 4 – 40.000,00

5) Zadanie nr 5 – 40.000,00

  

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena netto producenta/importera za 1 litr oleju w dniu 04.12.2019 Stały upust w zł od ceny netto producenta za zakup i dostawę 1 litra oleju Cena brutto za 1 litr oleju
1

KDM Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Krępice, ul. Wrocławska 44

55-330 Miękinia

Zadanie nr 1 - 2,66 zł Zadanie nr 2 - 2,66 zł Zadanie nr 3 - 2,66 zł Zadanie nr 4 - 2,66 zł Zadanie nr 5 - 2,66 zł Zadanie nr 1 - 0,14 zł Zadanie nr 2 - 0,14 zł Zadanie nr 3 - 0,14 zł Zadanie nr 4 - 0,14 zł Zadanie nr 5 - 0,14 zł Zadanie nr 1 - 3,10 zł Zadanie nr 2 - 3,10 zł Zadanie nr 3 - 3,10 zł Zadanie nr 4 - 3,10 zł Zadanie nr 5 - 3,10 zł
2

Gaz Petrol Sp. z o.o

ul. 1 Maja 90

     55-080 Kąty Wrocławskie

Zadanie nr 1 - 2,66 zł Zadanie nr 2 - 2,66 zł Zadanie nr 3 - 2,66 zł Zadanie nr 4 - 2,66 zł Zadanie nr 5 - 2,66 zł Zadanie nr 1 - 0,18 zł Zadanie nr 2 - 0,18 zł Zadanie nr 3 - 0,18 zł Zadanie nr 4 - 0,14 zł Zadanie nr 5 - 0,14 zł Zadanie nr 1 - 3,05 zł Zadanie nr 2 - 3,05 zł Zadanie nr 3 - 3,05 zł Zadanie nr 4 - 3,10 zł Zadanie nr 5 - 3,10 zł
3

EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 60

59-700 Bolesławiec

Zadanie nr 1 - 2,66 zł Zadanie nr 2 - 2,66 zł Zadanie nr 3 - 2,66 zł Zadanie nr 4 - 2,66 zł Zadanie nr 5 - 2,66 zł Zadanie nr 1 - 0,18 zł Zadanie nr 2 - 0,18 zł Zadanie nr 3 - 0,18 zł Zadanie nr 4 - 0,12 zł Zadanie nr 5 - 0,18 zł Zadanie nr 1 - 3,05 zł Zadanie nr 2 - 3,05 zł Zadanie nr 3 - 3,05 zł Zadanie nr 4 - 3,12 zł Zadanie nr 5 - 3,05 zł

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym jako producenta/importera oferowanego oleju opałowego wskazali PKN Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, www.orlen.pl

 

Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020 do 31.12.2020