Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 29 lipca 2019 roku

ZP. 271.6.2019

INFORMACJA O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2019 na zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2019/2020” wybrano oferty:

dla zadania nr 1:

Nr części

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie
Część nr 1

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski,

ul. Świętokrzyska 9/4,
59-220 Legnica

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.
Część nr 2

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski,

ul. Świętokrzyska 9/4,
59-220 Legnica

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 3 Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu

Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 5

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski,

ul. Świętokrzyska 9/4,
59-220 Legnica

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100

 

dla zadania nr 2:

Nr części

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie
Część nr 1 Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100
Część nr 2 Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

 

Numer części

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium termin płatności

Liczba pkt w kryterium czas podstawienia autobusu/busa zastępczego

Razem

Zadanie nr 1

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bolesławcu Sp. z o.o.

1

47,65

20,00

20,00

87,65

2

49,23

20,00

20,00

89,23

3

36,27

20,00

20,00

76,27

4

60,00

20,00

20,00

100,00

5

53,91

20,00

20,00

93,91

Oferta nr - 2 Busiki Zasańscy Spółka Jawna

3

60,00

20,00

20,00

100,00

Oferta nr 3 – Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

1

60,00

20,00

20,00

100,00

2

60,00

20,00

20,00

100,00

3

53,66

20,00

20,00

93,66

4

58,08

20,00

20,00

98,08

5

60,00

20,00

20,00

100,00

Zadanie nr 2

Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bolesławcu Sp. z o.o.

1

38,80

20,00

20,00

78,80

2

28,94

20,00

20,00

68,94

Oferta nr 2 – Busiki Zasańscy Spółka Jawna

1

60,00

20,00

20,00

100,00

2

60,00

20,00

20,00

100,00