Blue Flower

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2020/2021”

 

 

                                                                                                                                                                                                         Nowogrodziec,  24 lipca 2020 roku

ZP.271.8.2020

 

INFORMACJA

 

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2020/2021”

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843), Gmina i Miasto Nowogrodziec informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

Zadanie nr 1: 233.881,00 zł, w tym:

Część nr 1 –    91.965,00

Część nr 2 –    13.862,00

Część nr 3 –    38.360,00

Część nr 4 –    39.252,00

Część nr 5 –    50.442,00

Zadanie nr 2: 141.119,00 zł, w tym:

Część nr 1 – 64.126,00

Część nr 2 – 76.993,00

 

Razem:          375.000,00 zł

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:


 

 

 

 

 

a) Cena

Nr oferty Wykonawca   Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Razem   Część 1 Część 2
1

TOMADA Sp.J. Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części

238 950,00

5,50

5,50

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

95 200,00

8 400,00

65 800,00

33 600,00

46 500,00

249 500,00

------

-----

3

 Busiki Zasańscy Sp. J. Wykroty ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

103 360,00

10 800,00

48 960,00

42 000,00

46 500,00

251 620,00

 

5,73

5,73

4 Konsorcjum Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica oraz DKBUS TRAVEL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica

109 480,00

9 660,00

70 500,00

48 960,00

49 910,00

288 510,00

 

------

------

                       

b) Warunki płatności:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

TOMADA Sp.J. Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

30 dni

30 dni

30 dni

30 dni

30 dni

30  dni

30 dni

2

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU SP. Z O.O. ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

------

------

3

 Busiki Zasańscy Sp. J. Wykroty ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

 

28 dni

28 dni

  Konsorcjum Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica oraz DKBUS TRAVEL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

 

------

------

c) Czas podstawienia autobusu zastępczego:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

TOMADA Spółka Jawna Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

20 min

20 min

20 min

20 min

20 min

------

------

3

 Busiki Zasańscy Sp. J. Wykroty ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

 

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

  Konsorcjum Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica oraz DKBUS TRAVEL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica

44 min

44 min

44 min

44 min

44 min

 

------

------

 

d) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisem przedstawionym w SIWZ