Drukuj
Kategoria: Przetargi
Odsłony: 678

Nowogrodziec, dnia 23 lipca 2020 roku

                                                                                                                                   WYKONAWCY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021”

dnia 23 lipca 2020 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

„Proszę o informację, czy do przystąpienia do przetargu można złożyć polisy ubezpieczeniowe autokarów wymienionych w formularzu, dopiero po wygraniu przetargu będzie można zawrzeć nową polisę o której mowa w specyfikacji do przetargu na przewóz dzieci do szkół”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Złożona wraz z ofertą polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, powinna potwierdzać, że na dzień składania ofert Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Złożenie polisy zawartej po upływie terminu składania ofert skutkuje niespełnieniem warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym złożenie polisy ubezpieczeniowej autokarów nie spełnia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych