Blue Flower

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1

59-730 Nowogrof\dziec

 

 

 

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku opracownikach samorządowych 

(Dz. U. z. 2019 poz. 1282) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Księgowy (dział księgowo płacowy, płace) 

 

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Zgoda

Klauzura informacyjna