Blue Flower

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ,  załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d7498e70-708f-4405-983f-bbf099e127f4

Nowogrodziec, dnia 25 marca 2021 roku

 

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1

59-730 Nowogrodziec

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędowe

Księgowy (dział księgowo-płacowy, płace)

 

 

 

 Wyniki Naboru

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
Księgowy (dział księgowo-płacowy, płace)

 

 Lista Kandydatów

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1

59-730 Nowogrof\dziec

 

 

 

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku opracownikach samorządowych 

(Dz. U. z. 2019 poz. 1282) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Księgowy (dział księgowo płacowy, płace) 

 

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Zgoda

Klauzura informacyjna

 

 

 

 

 

Nowogrodziec dnia 09.03.2021 r. 

 

Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędowe

Starszy księgowy (dział księgowo płacowy, płace)

 

ODWOŁANIE