Blue Flower

 

 

                                                                    Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                                             Referent (dział księgowo - płacowy)

 

 

załączniki:

 Informacja o wynikach naboru

 

 

 

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

                                                      Referent (dział księgowo - płacowy)

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Referent (dział księgowo - płacowy)

 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - Referent (dział księgowo - płacowy)

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych