Blue Flower

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ,  załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49d8ab26-cb75-422f-a631-d3f15eaca46c

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ,  załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d7498e70-708f-4405-983f-bbf099e127f4

Nowogrodziec, dnia 25 marca 2021 roku

 

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1

59-730 Nowogrodziec

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędowe

Księgowy (dział księgowo-płacowy, płace)

 

 

 

 Wyniki Naboru

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
Księgowy (dział księgowo-płacowy, płace)

 

 Lista Kandydatów

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1

59-730 Nowogrof\dziec

 

 

 

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku opracownikach samorządowych 

(Dz. U. z. 2019 poz. 1282) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Księgowy (dział księgowo płacowy, płace) 

 

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Zgoda

Klauzura informacyjna