Blue Flower

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2020/2021”

Nowogrodziec, 14 sierpnia 2020 roku

ZP.271.10.2020

INFORMACJA

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2020/2021”

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843), Gmina i Miasto Nowogrodziec informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

Zadanie nr 1: 233.881,00 zł, w tym:

Zadanie nr 2: 141.119,00 zł, w tym:

 

Razem:          375.000,00 zł

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

a) cena:

Nr oferty Wykonawca Zadanie nr 1 Zadanie nr 2

1

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

232 808,10 zł 5,47 za 1 km

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o.

Ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

215 700,00 zł ---

3

Busiki Zasańscy Spółka Jawna Wykroty ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec

224 790,00 zł

4,99 za 1 km

     

4

Tomada Spółka Jawna

Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

221 250,00 zł

5,50 za 1 km

b) termin płatności:

Nr oferty Wykonawca Zadanie nr 1 Zadanie nr 2

1

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

28 dni

28 dni

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o.

Ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

28 dni ---

3

Busiki Zasańscy Spółka Jawna Wykroty ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec 28 dni 28 dni

4

Tomada Spółka Jawna

Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

28 dni 28 dni

c) czas podstawienia autobusu zastępczego:

Nr oferty Wykonawca Zadanie nr 1 Zadanie nr 2

1

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

44 minuty 44 minuty

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o.

Ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

20 minut ---

3

Busiki Zasańscy Spółka Jawna Wykroty ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec poniżej 45 minut poniżej 45 minut

4

Tomada Spółka Jawna

Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

45 minut 45 minut

d) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisem przedstawionym w SIWZ