Blue Flower

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych

Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 Nowogrodziec, 11 grudnia 2020 roku

ZP.271.1.2020

INFORMACJA

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku 2021

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), Zakład Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu  informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 188.582,00 zł, w tym:

1) Zadanie nr 1 – 57.000,00

2) Zadanie nr 2 – 35.000,00

3) Zadanie nr 3 – 44.682,00

4) Zadanie nr 4 – 26.900,00

5) Zadanie nr 5 – 25.000,00

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena netto producenta/importera za 1 litr oleju w dniu 04.12.2019

Stały upust w zł od ceny netto producenta za zakup i dostawę 1 litra oleju

Cena brutto za 1 litr oleju

1

EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 60

59-700 Bolesławiec

Zadanie nr 1 2,20 zł Zadanie nr 2 2,20 zł Zadanie nr 3 2,20 zł Zadanie nr 4 2,20 zł Zadanie nr 5 2,20 zł

Zadanie nr 1 0,20 zł Zadanie nr 2 0,20 zł Zadanie nr 3 0,21 zł Zadanie nr 4 0,15 zł Zadanie nr 5 0,15 zł

Zadanie nr 1 2,46 zł Zadanie nr 2 2,46 zł Zadanie nr 3 2,45 zł Zadanie nr 4 2,52 zł Zadanie nr 5 2,52 zł

2

Gaz Petrol Sp. z o.o

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

Zadanie nr 1 2,20 zł Zadanie nr 2 2,20 zł Zadanie nr 3 2,20 zł Zadanie nr 4 2,20 zł Zadanie nr 5 2,20 zł

Zadanie nr 1 0,20 zł Zadanie nr 2 0,20 zł Zadanie nr 3 0,20 zł Zadanie nr 4 0,20 zł Zadanie nr 5 0,20 zł

Zadanie nr 1 2,46 zł Zadanie nr 2 2,46 zł Zadanie nr 3 2,46 zł Zadanie nr 4 2,46 zł Zadanie nr 5 2,46 zł

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym jako producenta/importera oferowanego oleju opałowego wskazali PKN Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, www.orlen.pl

Termin wykonania zamówienia: od 04.01.2021 do 31.12.2021